Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ''ΜΑΘΗΣΗ''- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Ωρολόγιο πρόγραμμα Α΄-Β΄-Γ΄ τάξης στο "Νέο Λύκειο"

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ποια η συνεισφορά των ενδοσχολικών επιδόσεων (προφορικών & γραπτών) στις 3 τάξεις του “Νέου Λυκείου” για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση.