Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ε.Μ.Ε-ΘΕΜΑΤΑ ΘΑΛΗ 2006-2013

Θέματα Θαλή Β΄ Γυμνασίου 2006-2013 ...εδώ
Θέματα Θαλή Γ΄ Γυμνασίου 2006-2013 ...εδώ
Θέματα Θαλή Α΄ Λυκείου 2006-2013 ......εδώ
Θέματα Θαλή Β΄ Λυκείου 2006-2013 ......εδώ
Θέματα Θαλή Γ΄ Λυκείου 2006-2013.......εδώ

Θέματα και Λύσεις όλων των τάξεων 2006..εδώ
Θέματα και Λύσεις όλων των τάξεων 2007..εδώ
Θέματα και Λύσεις όλων των τάξεων 2008..εδώ
Θέματα και Λύσεις όλων των τάξεων 2009..εδώ
Θέματα και Λύσεις όλων των τάξεων 2010..εδώ
Θέματα και Λύσεις όλων των τάξεων 2011..εδώ
Θέματα και Λύσεις όλων των τάξεων 2012..εδώ
Θέματα και Λύσεις όλων των τάξεων 2013..εδώ

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Ενηµέρωση υποψηφίων(µαθητών και αποφοίτων) σχετικά µε τη λειτουργία των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας για το ακαδηµαϊκό έτος2015-2016.

Σε  συνέχεια  της  µε  αρ.  πρωτ.  Φ.251/145816/Β6/15-09-2014  εγκυκλίου  µας,  σχετικά  µε  την
ενηµέρωση  των  µαθητών  της  Γ΄  τάξης  ΓΕΛ  σχολικού  έτους2014-2015,  σας  γνωστοποιούµε  επιπλέον  τα ακόλουθα:
Σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου53  του  Ν. 4278/2014 (  ΦΕΚ157  τ.  Α΄)  κατά  το  τρέχον
σχολικό  έτος  2014-2015  οι  εξετάσεις  εισαγωγής  ιδιωτών  στη  Σχολή  Αστυφυλάκων  και  στη  Σχολή Αξιωµατικών  της  Ελληνικής  Αστυνοµίας  θα  πραγµατοποιηθούν  κανονικά  και  οι  επιτυχόντες  θα  εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδηµαϊκό έτος2016-2017.
Επίσης,  η  Σχολή  Αξιωµατικών  Ελληνικής  Αστυνοµίας(για  Αστυνοµικούς)  θα  δεχτεί  υποψηφίους (ήδη υπηρετούντες Αστυνοµικούς) των πανελλαδικών εξετάσεων του2015 και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.
Σε  ό,τι  αφορά  τις  διαδικασίες  επιλογής  για  τους  υποψηφίους  των  Σχολών  της  Αστυνοµικής
Ακαδηµίας,  προϋπόθεση  είναι  ο  υποψήφιος  να  έχει  κριθεί  ικανός  για  τις  Σχολές  αυτές  κατά  τις προκαταρκτικές  εξετάσεις  που  διενεργούνται  για  το  σκοπό  αυτό  από  τις  ίδιες  τις  Σχολές  σύµφωνα  µε  τις κείµενες  διατάξεις.  Η  σχετική  προκήρυξη,  που  περιγράφονται  τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά  και  η διαδικασία  των  προκαταρκτικών  εξετάσεων,  ανακοινώνεται  από  το  Υπουργείο  ∆ηµόσιας  Τάξης  και Προστασίας του Πολίτη ώστε οι υποψήφιοι να την αναζητήσουν προς ενηµέρωσή τους.

Ενδεικτικές απαντήσεις διαγωνίσματος 21-9-2014

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματικών της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β΄ Λυκείου

Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΄΄ΜΑΘΗΣΗ΄΄-Κριτήριο αξιολόγησης Συναρτήσεις 17-7-2014

κριτήριο αξιολόγησης
https://app.box.com/s/vkwf730r7b8dloq2spxo

ενδεικτικές απαντήσεις
https://app.box.com/s/tob0t6a773iu2km9ub7a

(Κάνετε download το αρχείο και όταν το ανοίξετε θα σας ζητηθεί ο κωδικός..)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ '' ΜΑΘΗΣΗ ''- Ασκήσεις επανάληψης:Μιγαδικοί αριθμοί - Συναρτήσεις

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Τα ονόματα των υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ:

http://www.ssas.gr/index.php/el/   (Σ.Σ.Α.Σ.)
http://www.ssas.gr/images/ANAKOINWSEIS/2014/dektoi_ssas2014.pdf (ΔΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ)

http://www.sse.gr/  (Σ.Σ.Ε.)
http://www.sse.gr/files/ANAKOINVSH%20ALFABHTIKHS%20KATASTASHS%20YPOCHFION%20SSE%20AKADHMAIKOY%20ETOYS%2014_15.pdf (ΔΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ)

http://san.army.gr/ (Σ.Α.Ν.)
http://san.army.gr/images/PDF/dektoi.pdf (ΔΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ)

http://www.hellenicnavy.gr/smyn/ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
http://www.hellenicnavy.gr/smyn/index.php/deltia-typou/183-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B9%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%89%CE%BD-,%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CE%BA%CE%B5-2014-2015

http://www.hna.gr/snd/index.html (Σ.Ν.Δ.)
http://www.hna.gr/snd/prokexetaseis1415_upd1306.html

http://www.smy.gr/ (Σ.Μ.Υ.)
http://www.smy.gr/smy-pke-2014/

http://www.haf.gr/el/career/asei_assy/asei_assy_2014.asp (Π.Α)